Everest Base Camp + Gokyo & Cho La

Nepal: Everest Base Camp + Gokyo & Cho La

5-23 เมษายน 2561

ถ้าฝันอยากเห็น Everest ใกล้ๆ ด้วยตาของตัวเองซักครั้งหนึ่งในชีวิต อย่ารอเวลาตัดสินใจ มาเตรียมฟิตร่างกายและร่วมเดินทางไปกับเราสู่อ้อมเขาหิมาลัยกันเลยดีกว่า

5-23 เมษายน 2561 สงกรานต์นี้หนีร้อนไปภูเขาหิมะกับเรา เปิดประสบการณ์เทรคกิ้งท่ามกลางยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก พร้อมร่วม workshop ถ่ายภาพ landscape กับเรา มั่นใจได้ว่าจะกลับไปพร้อมกับภาพถ่ายสวยงามและความทรงจำสุดประทับใจที่จะไม่มีวันลืมแน่นอน

—————
แผนการเดินทาง https://goo.gl/U2nnJb
—————

เส้นทาง: EBC + Gokyo & Cho La
จุดสูงสุดของทริป: 5,643 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
จำนวนสมาชิก: 12 คน
วันเดินทาง: 5-23 เมษายน 2561 (ลางาน 10 วัน)
ระยะเวลา: 19 วัน
ราคา: 81,900 บาท*
หากต้องการพักเดี่ยวในเมืองชำระเพิ่มท่านละ 75 USD (สำหรับ 3 คืน)

หมายเหตุ: 
*ราคาพิเศษสำหรับ 6 ท่านแรกที่จองภายใน 7 ธันวาคม 2560
ราคาปกติ 84,900 บาท
- ช่วงเวลาใน event ของ Facebook ใส่ได้แค่ 14 วัน แต่จริงๆ เดินทาง 19 วัน
—————

สนใจติดต่อ: คุณฝ้าย
Call: 090-974-8906
Line ID: prich.prichaya
Email: pakaprich@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/PakaPrich

ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 31/00975
—————

วิธีการชำระเงิน: 
งวดที่ 1 โอนเงินมัดจำ 20,000 บาท ไม่เกิน 7 วันหลังจากยืนยันการจอง 
งวดที่ 2 ชำระจำนวนเงินที่เหลือทั้งหมด ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

โอนเงินได้ที่บัญชี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 333-222424-7 ปริชญา สุทธิเวทย์
**และส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการจองมาที่ Line ID: prich.prichaya หรือ Email: pakaprich@gmail.com
**ขอสงวนสิทธิ์การจองทริปให้กับผู้ที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น
—————

ประสบการณ์การเทรคของผู้นำทริป
2017 Annapurna Base Camp + Poon Hill, Nepal
2017 Mt. Fuji (3,776m), Japan
2017 Nevado Pisco (5,752m), Peru
2017 Salkantay, Peru
2017 Huayna Potosí (6,088m), Bolivia
2017 Pequeño Alpamayo (5,370m), Bolivia
2017 Torres del Paine, Patagonia, Chile
2016 Annapurna Circuit, Nepal
2016 K2 Trek via Gondogoro La, Pakistan
2016 Fairy Meadow, Pakistan
2016 Everest Base Camp and 3 Passes, Nepal
2015 Tiger Leaping Gorge, China
2015 Mt. Kinabalu, Malaysia
—————

หัวข้อ workshop การถ่ายภาพ
- พื้นฐานการถ่ายภาพทิวทัศน์
- การจัดองค์ประกอบภาพ
- เทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์ขั้นสูง (สำหรับผู้ที่สนใจ)
—————

ค่าทริปประกอบไปด้วย
- ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-เนปาล
- ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไปกลับ Kathmandu-Lukla
- ค่าโรงแรม 3 ดาว 3 คืนที่ Kathmandu (หนึ่งห้องพัก 2 คน)
- รถยนต์ปรับอากาศรับส่งตลอดการเดินทาง
- อาหารทุกมื้อตามระบุในแผนการเดินทาง (ทั้งหมด 50 มื้อ)
- น้ำดื่มคนละ 2 ลิตร/วัน ตลอดการเทรค
- ไกด์ท้องถิ่น 2 คน, ลูกหาบ 1 คนต่อผู้เดินทาง 2 คน, ผู้นำทริป 2 คน (โบ๊ท-ฝ้าย PakaPrich Adventure)
- ค่า visa ประเทศเนปาล
- ค่า permit สำหรับการเทรค
- เสื้อขนเป็ดกันหนาว, ถุงนอน, และ duffle bag (ให้ยืม)

ราคานี้ไม่รวม
- ประกันการเดินทาง
- การทิปไกด์, ลูกหาบ, และคนขับรถ
- ค่าอาหารที่ไม่รวมในแพคเกจ
- ค่ายาและของใช้ส่วนตัว
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ขนม, น้ำ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, มินิบาร์, room service, ค่าโทรศัพท์, และอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางเราไม่สามารถควบคุมได้
—————

หมายเหตุ
- กรณีที่ไฟลท์ Kathmandu-Lukla ยกเลิก อันเนื่องด้วยมาจากสภาพอากาศหรือสายการบิน ผู้เดินทางมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าที่พักในกาฐมาณฑุเพิ่มท่านละ $25 ต่อคืน
- กรณีที่ไฟลท์ Lukla-Kathmandu ยกเลิก อันเนื่องด้วยมาจากสภาพอากาศหรือสายการบิน ผู้เดินทางมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าที่พักในลุคลาเพิ่มท่านละ $35 ต่อคืน ทางผู้จัดจะคืนค่าโรงแรมในกาฐมานฑุให้ $20 ต่อท่านต่อคืน
- กรณีที่ผู้เดินทางเป็น AMS (Acute Mountain Sickness หรือ โรคแพ้ความสูง) และเดินทางแยกกรุ๊ปมาพักที่กาฐมาณฑุก่อน ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าที่พักในกาฐมานฑุเอง
- กรณีที่ผู้เดินทางเป็น AMS และ เรียกเฮลิคอปเตอร์เพื่อ rescue ทางผู้จัดจะจ่ายคืนค่าตั๋วเครื่องบิน Lukla-Kathmandu ราคา $150 ต่อท่าน
- กรณีที่ผู้เดินทางไม่ข้ามช่องเขา Cho La แต่เลือกที่จะเดินลงมารอกรุ๊ปและบินไปกาฐมาณฑุพร้อมกันจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ที่พักอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- ที่พักระหว่างเทรคบางที่อาจเป็นห้องนอนรวม
- ห้องน้ำระหว่างเทรคส่วนใหญ่เป็นห้องน้ำรวม
- ผู้เดินทางควรมีประสบการณ์เทรคกิ้งบนที่สูงมากกว่า 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมาก่อน ถ้าหากไม่เคยมีประสบการณ์สามารถปรึกษาเราเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนสมัครเข้าร่วมทริปได้
—————

เงื่อนไขยกเลิกการจองทริปโดยผู้เดินทาง
- ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้
- ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ไม่สามารถคืนค่าทริปทั้งหมด
- กรณียกเลิกทริปเนื่องจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถทำให้เดินทางไปได้ ทางผู้จัดยินดีคืนเงินค่าทริปทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าจองโรงแรม เป็นต้น

ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 31/00975

  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon